טיפול קצר מועד

טיפול קצר מועד – ממוקד פתרון

טיפול ממוקד פתרון נקרא Solution-Focused Brief Therapy (SFBT). בניגוד לטיפולים ארוכי טווח, המתמקדים בילדותו של המטופל כדי להבין את שורשי הבעיות שלו, טיפול קצר מועד מתמקד ב"כאן ועכשיו" ובקשיים שחווה המטופל. לא תמיד נוכל לדעת מהן שורשי הבעיה, אולם חוסר ידיעה זו לא מונעת מהטיפול להיות יעיל.

האמונה הרווחת בקרב מטפלים בטיפול ארוך שהסימפטום אינו חשוב אלא רק מאותת על הבעיה – אינו נכון. סימפטומים קיימים ומפריעים לאנשים במהלך חייהם, וממשיכים להפריע גם לאחר שידועים הסיבות להתהוותם. למשל, ילד שחווה אלימות מצד אביו, ופיתח הפרעת פוסט טראומה, עצם ידיעת המקור, איננה פותרת אותו מהפרעת הפוסט טראומה. ולכן חשוב לטפל בסימפטומים כדי להגיע לתפקוד יעיל ולאיכות חיים גבוהה.

בשיטה זו, המטפל והמטופל מגדירים ביחד את מטרות הטיפול וכן בונים ביחד את הפתרון לבעיות. גישה זו מתמקדת בכוחות של המטופל, במשאבים הייחודיים שלו, תוך התמקדות בדברים שהמטופל יודע ומבצע בצורה טובה. האמונה היא שיש למטופל את המשאבים והכוחות לפתור את בעיותיו, והוא זקוק להכוונה נכונה אותה הוא מקבל בגישה טיפולית זו. הדגש על שיתוף פעולה ושוויון בין המטפל והמטופל תוך כדי העצמת המטופל ובניית ביטחונו העצמי ללא יצירת תלות במטפל. המטופל עובד על שינויי בתפיסת עולמו, בהתנהלותו וברגשותיו, וכך מביא לידי פתרון בעיות שחווה בהווה.

אפשר לראות כל מצב בדרכים שונות. לרוב מטופלים "תקועים" שכן הם בוחרים בדרכים שליליות להסתכל על הבעיה, ובהתנהגויות שגורמות להמשך הכישלונות. לפעמים התנהגויות אלו אף יוצרות בעיות חדשות. למשל אדם שמנסה להתגבר על הבעיות שלו באמצעות שתייה מוגזמת, ומפתח בעיית שתייה. בשיטת טיפול זו, אני עוזרת למטופל להסתכל על הבעיה בדרכים חדשות, פותחות דרך וחיוביות יותר, ולהתנסות בדרכי התמודדות יעילות יותר.

בטיפול קצר מועד מתחילים משינויים קטנים בתפיסה, התנהגות והרגשה, והם מובילים למשוב חיובי מהסביבה שבעקבותיו מתרחשים שינויים נוספים.

טיפול קצר מועד מיועד לעזור למטופל להתגבר על קשייו וללמוד דרכי התמודדות חדשות באמצעות "ארגז הכלים" היחודי שלי, שיאפשר לו להתגבר על בעיות דומות בעתיד.