טיפול דינאמי

טיפול דינמי במכון יוגב

זיגמונד פרויד הוא אבי הפסיכואנליזה. הוא פיתח תיאוריה ושיטת טיפול המתמקדת בקשרים בין המודע ללא מודע. על פי פרויד, אישיותו של האדם מורכבת משלושה מבנים: אגו – מייצג את העצמי (האני) ופועל על פי עיקרון המציאות, איד – מייצג את הדחפים המונעים על ידי ליבידו (אנרגיה נפשית) ופועל על פי עיקרון העונג המיידי, וסופר-אגו (אני עליון) – מייצג את המוסר. שלושת המבנים מצויים בקונפליקט מובנה ביניהם, האיד דוחף לקבלת סיפוק מיידי בלי להתחשב במוסר ובמוסכמות, הסופר-אגו מעניש על כל חריגה מהמוסר, והאגו משתדל לתווך ביניהם.

טיפול דינמי בחיפה במכון יוגב
הטיפול הדינמי קלאסי, התפתח מתוך הפסיכואנליזה הקלאסית. בניגוד לפסיכואנליזה הקלאסית בה המטופל שוכב על ספה, הטיפול אורך שנים, והמטפל ניטרלי ומרוחק, בטיפול הדינמי, המטופל והמטפל יושבים זה מול זה, הטיפול אורך בין שנה לכמה שנים, המטפל אקטיבי ויוצר קשר משמעותי עם המטופל. ישנן גישות שונות של טיפול דינמי קלאסי (תיאורית האגו, תיאורית יחסי אובייקט, תיאוריה אינטר-סובייקטיבית, ועוד). בנוסף לטיפול הדינאמי הקלאסי התפתחו בשנים האחרונות טיפולים דינמיים קצרי מועד שאורכים עד שנה. טיפולים אלו ממוקדים יותר מהטיפול הקלאסי.

טיפול דינמי מתמקד בעבר ובהווה. המטפל עוזר למטופל בהעלאת תכנים (זיכרונות, משאלות ודחפים), מהתת מודע למודע ובהבנת הדינמיקה של הקונפליקטים בין שלושת המבנים האישיותיים. בהמשך המטפל מסייע לאדם למצוא דרכי התמודדות עם הקונפליקטים כדי לאפשר שחרור האנרגיה הליבידינלית התקועה ובכך לשחרר את האדם מהסימפטומים ולאפשר התנהלות תקינה ו Well Being.

טיפול הדינמי עובד על תכנים מאיזור התת מודע שעולים בטיפול דרך אסוציאציות וחלומות. המטפל מדגיש ניגודים וחוסר בהירות שעולים בדברי המטופל, מעמת את המטופל עם דפוסי התנהגות לא מסתגלים, ונותן פרשנות על הקשרים בין תכנים שונים. העבודה נעשית תוך יצירת קשר בין המטפל והמטופל בו המטופל משליך על המטפל (העברה) התייחסויות לדמויות משמעותיות מעברו, מה שמאפשר למטפל לעבוד על התייחסויות אלו בטיפול.

בטיפול הדינמי יש דגש על הבנה כוללת של האדם. המטופל מספר על עברו ותוך כדי כך המטפל אוסף רסיסי מידע התפתחותיים, התנהגותיים, וקוגניטיביים ומרכיב מהם תמונה של אישיותו של האדם ברובד המודע וכן ברובד הלא מודע. יכולתו של המטפל לתפור יחד את החלקים שהמטופל לא הצליח יוצר אצל המטופל תחושה שהוא מובן. הבנה זו הינה הבסיס לטיפול.